Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Teslimi İçin Gerekli Evraklarla İlgili Duyuru
14 Aralık 2021

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin teslim alınması sürecinde, Başkanlığımızca talep edilen noter onaylı vekaletname sunulması şartı kaldırılmış olup, sağlık tesis/aracı kuruluşun, başvuru dosyasını hazırlamış olan imza yetkilisince imzalanan dilekçe ile vekil tayin ettiği kişiye yetki belgesi teslimi yapılacaktır.

DİLEKÇE yi görmek için tıklayınız.

Yetki belgeleri teslim alınırken ibraz edilmesi gereken evrakı ve dikkat edilmesi gereken hususları görmek için tıklayınız