Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Teslimi İçin Gerekli Evraklarla İlgili Duyuru
29 Ocak 2024

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin teslim alınması sürecinde, Başkanlığımızca talep edilen noter onaylı vekaletname sunulması şartı kaldırılmış olup, sağlık tesis/aracı kuruluşun, başvuru dosyasını hazırlamış olan imza yetkilisince imzalanan ve kaşelenen dilekçe ile vekil tayin ettiği kişiye yetki belgesi teslimi yapılacaktır.

Dilekçeyi görmek için tıklayınız

Yetki belgeleri teslim alınırken ibraz edilmesi gereken evrakı ve dikkat edilmesi gereken hususları görmek için tıklayınız