Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi'nde Değişiklik Yapılmıştır...
11 Eylül 2023

        3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

        Bu bağlamda sahadan alınan talepler ve yapılan çalışmalar neticesinde tarifede güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 07.09.2023 tarih ve E-23642684-407.03-223835383 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikler 11.09.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

İlgili duyuruya ve güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Güncel Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (Ek-2A) ulaşmak için tıklayınız.