Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi'nde Değişiklik Yapılmıştır...
28 Temmuz 2023

01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 23.01.2023 tarih ve 3642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur'u ile yürürlükten kaldırılarak güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 

30.03.2023 tarihli ve E-23642684-407.03-212283953 sayılı Makam Olur'u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 03.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


İlgili duyuruya ve güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Güncel Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (Ek-2A) ulaşmak için tıklayınız.