overlay

DUYURU: Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgeleri Teslimi...

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi başvurusunu yapmış ve gerekli incelemeler sonrası uygun görülerek web sayfamızda yayımlanmış olan tesislerin ve aracı kuruluşların yetki belgeleri basılmış olup teslime hazırdır.

Kamu Sağlık Tesislerinin yetki belgeleri, Daire Başkanlığımızca ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek ve bu tesisler belgelerini İl Sağlık Müdürlüklerinden teslim alabileceklerdir.

Özel sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar ise yetki belgelerini aşağıda yer alan belgelerle birlikte Daire Başkanlığımızdan teslim alacaklardır.

Başvuru sırasında istenen belgeler:

1)      Sağlık tesisi veya aracı kuruluşun imza yetkilisi ya da vekili (noter onaylı vekâletname ile ) olduğunu gösterir belge,

2)      Teslim alacak olan kişinin kimlik fotokopisi,

3)      Belge ücretinin (1.093 TL) ödendiğine dair dekont (İstanbul ve İzmir için Muhasebe müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe müdürlüklerine yatırılır. Belge ücreti yatırılırken, sağlık tesisi ya da aracı kuruluşun web sayfasında yayımlanan adı ile uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi bedeli dekontta belirtilmelidir.)