Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
19 Ocak 2021

Bakanlığımız 06.07.2019 tarih ve 23642684- 010.99- E.1013  sayılı Makam Olur'u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi  güncellenmiştir. 

Sağlık turizmi için belirlenen bu fiyatlar asgari fiyatlar olup, sağlık kuruluşları bu fiyatların altında olmamak koşuluyla kendi fiyatlarını belirleyebilirler.


EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ (İNGİLİZCE)

EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ

EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ


Listelerin klasör hali için tıklayınız.